Debutantpriset Slangbellan initierades 1998 av Sektionen för barn- och ungdomslitteratur, Bult, i Sveriges Författarförbund på initiativ av Helena Dahlbäck. Avsikten med priset är att lyfta fram debutanter och stimulera till fortsatt författarskap. Priset är också ett sätt för Bult att hålla sig informerade om det som händer inom yrkeskåren och samtidigt få tillfälle att lyfta fram sådant de saknar. ”Fördelen med att just vi delar ut ett pris är att vi inte behöver ta marknadsmässiga hänsyn utan helt kan koncentrera oss på sådant som kvalitet, förnyelse och innehåll”, skriver juryn i ett pressmeddelande.

2020 års nomineringar – och vinnare

De nominerade till 2020 års Slangbellan var Seluah Alsaati med boken Inte din baby, Mitch Fredriksson med Fail och Elin Hägg med Dömda kvinnor. Vinnaren – Seluah Alsaati – avslöjades på barn- och ungdomsboksfestvalen Litteralund den 19 maj. Här kan du se filmen där de nominerade författarna intervjuas och Seluah Alsaati tar emot priset.
Läs mer om de tre nominerade författarna här.

Nominera 2021 års Slangbellanvinnare!

Slangbellan belönar en debuterande barn- eller ungdomsboksförfattare. (Med debutant avser vi en författare som debuterar i bokform.)
Det är texten som belönas. Vad gäller bilderböcker bedöms helheten (i de fall författaren även har illustrerat). Juryn utgörs av Bults styrelse som består av etablerade barn- och ungdomsboksförfattare. Om ingen titel uppfyller kriterierna eller bedöms ha tillräcklig litterär kvalitet förbehåller vi oss rätten att inte dela ut priset.
För att vi ska kunna sätta igång juryarbetet vill vi ha alla era debutantböcker så snart som möjligt. De böcker som kommer ut under hösten kan förstås skickas in senare.
För ytterligare information kontakta Eva Salqvist

Vänligen skicka läsexemplar till:
1 ex till Eva Salqvist, Kärnvägen 99, 906 27 Umeå
1 ex till Pär Sahlin, Högbergsgatan 76 c, 118 54 Stockholm
1 ex till Anna Munyua, Uddvägen 16, 181 30 Lidingö

Bidra till prissumman!

Prissumman på 30 000 kronor är helt beroende av bidrag. Du som tycker att en satsning på Slangbellan är ett bra sätt att stärka barnbokens ställning och lyfta fram den i offentligheten, sätt in ett bidrag på bankgiro 878-8028, Sveriges Författarförbund. Skriv Slangbellan på inbetalningen. Alla bidragsgivare omnämns på webbsidan, i pressmeddelanden och vid prisceremonin.
Vi tackar för ditt stöd!

2019 års nomineringar

2019 års nominerade till Slangbellan kunde på grund av pandemin inte presenteras som planerat, eftersom 2020 års Litteralund ställdes in. Istället gjordes en film som vi gärna visar ett tag till.