Debutantpriset Slangbellan initierades 1998 av Sektionen för barn- och ungdomslitteratur, Bult, i Sveriges Författarförbund på initiativ av Helena Dahlbäck. Avsikten med priset är att lyfta fram debutanter och stimulera till fortsatt författarskap. Priset är också ett sätt för Bult att hålla sig informerade om det som händer inom yrkeskåren och samtidigt få tillfälle att lyfta fram sådant de saknar. ”Fördelen med att just vi delar ut ett pris är att vi inte behöver ta marknadsmässiga hänsyn utan helt kan koncentrera oss på sådant som kvalitet, förnyelse och innehåll”, skriver juryn i ett pressmeddelande.

Nominerade till 2021 års Slangbellan

Elaf Ali med boken Vem har sagt något om kärlek? (Rabén & Sjögren), Moa Backe Åstot med boken Himlabrand (Rabén & Sjögren) och Mårten Gisby och Henrik Johansson med Alba och landet bortom (Bonnier Carlsen) är nominerade till 2021 års Slangbellan. Vinnaren kommer att tillkännages under barn- och ungdomslitteraturfestivalen Litteralund i Lund den 25 april 2022.

Nominera 2022 års Slangbellanvinnare!

Till alla bokförlag och egenutgivare som ger ut barn- och ungdomslitteratur:

Slangbellan belönar en debuterande barn- eller ungdomsboksförfattare. (Med debutant avser vi en författare som debuterar i bokform.)

Det är texten som belönas. Vad gäller bilderböcker bedöms helheten (i de fall författaren även har illustrerat). Juryn utgörs av Bults styrelse som består av etablerade barn- och ungdomsboksförfattare. Om ingen titel uppfyller kriterierna eller bedöms ha tillräcklig litterär kvalitet förbehåller vi oss rätten att inte dela ut priset.

För att vi ska kunna sätta igång juryarbetet vill vi ha förlagens/egenutgivarnas debutantböcker så snart som möjligt. De böcker som kommer ut under hösten kan förstås skickas in senare. För ytterligare information kontakta Pär Sahlin.

Vänligen skicka läsexemplar till:
1 ex till Pär Sahlin, Högbergsgatan 76 c, 118 54 Stockholm
1 ex till Anna Ahlund, Norrtäljegatan 7 a, 753 27 Uppsala
1 ex till Anna Munyua, Uddvägen 16, 181 30 Lidingö

Bidra till prissumman!

Prissumman på 30 000 kronor är helt beroende av bidrag. Du som tycker att en satsning på Slangbellan är ett bra sätt att stärka barnbokens ställning och lyfta fram den i offentligheten, sätt in ett bidrag på bankgiro 878-8028, Sveriges Författarförbund. Skriv Slangbellan på inbetalningen. Alla bidragsgivare omnämns på webbsidan, i pressmeddelanden och vid prisceremonin.
Vi tackar för ditt stöd!

Tidigare pristagare

Här kan du se vilka de tidigare Slangbellan-pristagarna har varit.