Debutantpriset Slangbellan initierades 1998 av sektionen för barn- och ungdomslitteratur, Bult, i Sveriges Författarförbund på initiativ av Helena Dahlbäck. Avsikten med priset är att lyfta fram debutanter och stimulera till fortsatt författarskap. Priset är också ett sätt för Bult att hålla sig informerade om det som händer inom yrkeskåren och samtidigt få tillfälle att lyfta fram sådant de saknar. ”Fördelen med att just vi delar ut ett pris är att vi inte behöver ta marknadsmässiga hänsyn utan helt kan koncentrera oss på sådant som kvalitet, förnyelse och innehåll”, som juryn har uttryckt det.

Nominera 2023 års Slangbellanvinnare!

Till alla bokförlag och egenutgivare som ger ut barn- och ungdomslitteratur:

Slangbellan belönar en debuterande barn- eller ungdomsboksförfattare. (Med debutant avser vi en författare som debuterar i bokform.)

Det är texten som belönas. Vad gäller bilderböcker bedöms helheten (i de fall författaren även har illustrerat). Juryn utgörs av Bults styrelse som består av etablerade barn- och ungdomsboksförfattare. Om ingen titel uppfyller kriterierna eller bedöms ha tillräcklig litterär kvalitet förbehåller vi oss rätten att inte dela ut priset.

För att vi ska kunna sätta igång juryarbetet vill vi ha förlagens/egenutgivarnas debutantböcker så snart som möjligt och senast vid årsskiftet. Det innebär att läsexemplaret/n ska vara poststämplat senast 31 december 2023. För ytterligare information kontakta Helen Ekeroth.

Vänligen skicka läsexemplar till:
1 ex till Helen Ekeroth, Vannavägen 54, 212 32 Malmö
1 ex till Anna Munyua, Uddvägen 16, 181 30 Lidingö
1 ex till Angelica Öhrn, Södra Sjöstigen 48, 725 91 Västerås

Bidra till prissumman!

Prissumman på 30 000 kronor är helt beroende av bidrag. Du som tycker att en satsning på Slangbellan är ett bra sätt att stärka barnbokens ställning och lyfta fram den i offentligheten, sätt in ett bidrag på bankgiro 878-8028, Sveriges Författarförbund. Skriv Slangbellan på inbetalningen. Alla bidragsgivare omnämns på webbsidan, i pressmeddelanden och vid prisceremonin.
Vi tackar för ditt stöd!

Tidigare pristagare

Här kan du se vilka de tidigare Slangbellan-pristagarna och övriga nominerade har varit.