bultloggahemsidanBult tillvaratar barn- och ungdomsboksförfattarnas intressen och för dem vidare inom Sveriges Författarförbund. Det kan till exempel vara barnbokens status – utan barnböcker inga vuxenläsare! – som är en av våra käpphästar.

Bult bevakar barn- och ungdomsboken i medier och i kulturpolitiska sammanhang. Vi har exempelvis initierat och ivrigt fört kampanjen för skolbiblioteken.

Bult är också ett forum för medlemmar att träffa sina kollegor, utbyta erfarenheter och väcka fackliga frågor. Sektionen träffas cirka sex gånger per år och vi annonserar våra möten via e-post samt i tidskriften Författaren.

Bultforum – en plats för diskussion

Som medlem i Bult får du tillgång till vår diskussionsgrupp Bultforum (för alla medlemmar som är aktiva skapare av barn- och ungdomslitteratur) på Facebook. Så fort vi har kollat upp att du är medlem släpper vi in dig. Välkommen!