Press:

Grethe Rottböll

Förbundsordförande
grethe.rottboll@forfattarforbundet.se 070 777 58 59

Bild: Grethe Rottböll

Åsa Nordlinder

Kommunikatör
asa.nordlinder@forfattarforbundet.se 08-545 132 05

Anders Rydell

Chefredaktör för Författaren
forfattaren@forfattarforbundet.se

Postadress

Sveriges Författarförbund
Box 3157
103 63 Stockholm

Besöksadress

Författarnas och översättarnas hus
Drottninggatan 88 B
Stockholm

E-post

Allmänna frågor:
info@forfattarforbundet.se

Juridisk och ekonomisk rådgivning:
juridik@forfattarforbundet.se

Telefon

Växel: 08-545 132 00
Måndag: 13.00-15.00
Tisdag-torsdag: 09.00-11.00, 13.00-15.00
Fredag: 09.00-11.00

Juridisk och ekonomisk rådgivning: 08-545 132 00 (tryck 1)
Tisdag-fredag: 09.00-11.00

Organisationsnummer

802004-7687

Momsregistreringsnummer

SE802004-768701

Bankgiro

878-8028