Besök Brottsoffermyndighetens nya webbplats Tystna inte för samlad information om kränkningar och hot. Där kan du bland annat se ett klipp där Författarförbundets vice ordförande Patrik Lundberg berättar om sina egna erfarenheter av hat och hot.

Om du som författare eller översättare blivit utsatt för kränkningar som är relaterade till din verksamhet så kan du även kontakta förbundets juridiska avdelning. Vi kan ge information om de resurser som finns tillgängliga. De uppgifter du lämnar och den rådgivning du får är helt konfidentiell. Vi tillämpar tystnadsplikt.

Du når Författarförbundets juridiska avdelning via e-post (juridik@forfattarforbundet.se) eller telefon (08-545 132 00, välj ”Rådgivning”)

Här kan du läsa Författarförbundet och KRO:s broschyr om hat och hot