Författarförbundets tidskrift Författaren har tidigare varit en renodlad medlemstidning. Nu tas steget över till magasinsformatet, och texterna görs tillgängliga för allmänheten.
Anna Hellsten har läst den nytillträdda redaktören Sara Abdollahis första nummer.

En tidskrift som grottar ner sig i sitt ämne