Enligt minimihonorarsavtal för översättningsuppdrag har Svenska Förläggareföreningen och Sveriges Författarförbund enats om att minimihonoraret för översättningsuppdrag ska indexregleras en gång årligen i enlighet med den procentuella förändringen av arbetskostnadsindex för tjänstemän (AKI för tjänstemän). Preliminärt decemberindex för år 2011 (108,4) ska enligt avtalet användas som utgångspunkt för uppräkning. Publicering av decemberindex sker i slutet av februari följande år.

Statistiska centralbyrån publicerade den 28 februari 2014 AKI för tjänstemän för december 2013 (114,8) och minimihonoraret justeras därmed i enlighet med avtalet till 95,31 kr per tusen tecken inkl blanksteg. Det börjar gälla fr.o.m. dagen för publicering, d.v.s. den 28 februari 2014.

Du finner översättaravtalet i sin helhet här.