På onsdagen den 12 september tog EU-parlamentet ställning för ett nytt upphovsrättsdirektiv. Parlamentet har omarbetat sitt förslag efter att ha tagit hänsyn till den kritik som väckts mot vissa tidigare artikelförslag, till exempel den så kallade ”länkskatten”, samtidigt som man vill garantera att upphovspersoner ska få betalt för sina verk när de används av sociala nätverk och så kallade nyhetsaggregatorer. En gemensam diskussion mellan parlamentet, rådet och kommissionen kommer nu att ta vid utifrån det nya förslaget till ett nytt upphovsrättsdirektiv.

Sveriges Författarförbundet har för EU-parlamentet understrukit betydelsen av direktivet för upphovspersonerna, med hjälp av den europeiska samarbetsorganisationen European Writers’ Council (EWC), som organiserar 160 000 författare i 34 länder. EWC:s ordförande Gunnar Ardelius kommenterar omröstningen:

I dag röstade EU-parlamentet igenom en ny digital upphovsrättslagstiftning, det så kallade DSM-direktivet. Detta kommer att leda till en stärkt yttrandefrihet och upphovsrätt inom Europa, teknikjättarna kommer att behöva dela med sig av sina inkomster till konstnärer och journalister. Kultur- och mediesektorn kommer att bli mer transparent, rättvis och hållbar. Det kommer att bli lättare att försörja sig på sitt arbete som exempelvis författare. Många organisationer på både nationell och europeisk nivå har samarbetat och tillsammans nått stora framgångar med att göra sina röster hörda. Från EWC:s håll har vi med begränsade resurser bearbetat mängder av EU-parlamentariker och skrivit upprop och arbetat målmedvetet med denna fråga i flera år. Alltså: Med goda argument, engagemang och envishet kan man tillsammans påverka stora politiska beslut och förändra världen till det bättre.

Här kan du läsa mer om det aktuella omarbetade direktivförslaget:

http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20180906IPR12103/parlamentet-antar-sin-position-om-nya-upphovsrattsregler