Kära medlemmar,

Vi har glädjen att meddela att Författarförbundet har ingått ett samarbetsavtal med Bonnierförlagen AB som gäller från och med idag 1 september 2015.

Avtalet innehåller Grundvillkor, en förlagsavtalsmall för undertecknande av författare och förlag och minimiroyaltyvillkor. Dessutom har vi kommit överens om en policy vid författarmedverkan i marknadsföring. Policyn anger att det är viktigt att skilja mellan uppdrag för marknadsföring och uppdrag för framträdanden, varav det senare förutsätter att författaren av arrangör ersätts med lägst ett arvode enligt Författarförbundets minimirekommendation.

Avtalet gäller alla allmänlitterära genrer, skön-, fack- och barn- och ungdomslitteratur, och alla förlagsenheter utom Max Ström, Semic, Mix, Type and Tell samt rena uppdragsförhållanden såsom exempelvis lätt-att-läsa. En nyhet i avtalskonstruktionen är att alla bokformat ligger i samma avtal. Eftersom förlaget ger ett förskott utan återbetalningsskyldighet för alla specificerade format och har nyttjandeplikt för dessa med visst tidsintervall har vi bedömt det skäligt.

Sedan ramavtalsförhandlingarna mellan Författarförbundet och Förläggareföreningen strandade 1995 har det inte funnits något avtal med Bonnierförlagen. Förbundet har sedan ett antal år avtal med Norstedts Förlagsgrupp, Förlaget Natur och Kultur, Ordfront Förlag och Bokförlaget Atlas. Nu kan vi äntligen lägga Bonnierförlagen till listan.

Förhandlingsklimatet har varit mycket gott och vi kommer att fortsätta en konstruktiv dialog med Bonnierförlagen och våra medlemmar för att följa upp hur avtalet tillämpas. Inom ramen för samarbetet har vi lovat varandra fortsatt insyn och kunskapsutbyte.

Förhandlingsarbetet fortsätter inom kort med att förnya och förbättra översättarnas standardavtal i samarbete med Översättarstyrelsen.

Och vi fortsätter vårt arbete med att säkerställa trygga avtal och skäliga branschvillkor för de som ger ut böcker/översätter böcker hos/för förlag, hybridförlag och boktjänsteutgivningsföretag genom att granska avtal. I det sammanhanget vill vi verkligen understryka hur viktigt det är att vi medlemmar skickar in våra avtal för granskning till juristerna!

Med värme
Gunnar Ardelius
Ordförande

 

Förhandlingsansvariga:
Malin Koch, förbundsjurist, 08-545 132 22
Maria Martinsson, förbundsjurist, 08-545 132 13