”Arvoden från framträdanden, moderatorsuppdrag och liknande är viktiga inkomster för våra medlemmar, inte minst som ersättningarna för våra böcker är så låga. De rekommenderade minimiarvodena höjdes senast 2019, så en höjning är på tiden”, säger Författarförbundets ordförande Grethe Rottböll.

De nya minimiarvodena presenteras här.