Vem kan söka?

Stipendiesumman är 100.000 kronor och stipendiet kan sökas av behövande och verksamma författare som invandrat till och påbörjat ett författarskap i Sverige och som har texter på svenska, i original eller översättning.

Kontakt

Kontakta Ewa Ulander på Författarförbundets kansli.

Tidigare stipendiater

Stipendierna delas ut vartannat år. Här presenteras tidigare års stipendiater.