Ansökningsperioden är 1 september till 1 oktober.
Ansökan ska göras på särskild blankett, som kan fyllas i digitalt, laddas ner här eller beställas från Författarförbundets kansli: 08-545 132 00 eller fotokop@forfattarforbundet.se.
Digital ansökan:
Medlemmar ansöker genom att logga in i medlemsdatabasen.
Övriga ansöker via denna länk.
Ansökan kan också laddas ner som pdf.
Anvisningar som pdf.
Ansökan ska vara poststämplad, inskickad eller lämnad till kansliet senast 1 oktober. Vi tar inte emot ansökningar per e-post.
Kopieringsfonden
c/o Sveriges Författarförbund
Box 3157
103 63 Stockholm
Om du vill lämna in din ansökan kan du göra det i brevlådan på vår besöksadress:
Författarnas och Översättarnas Hus, Drottninggatan 88 B, Stockholm