Ur innehållet:
✔ Kristina Lindh träffar Sara Lundberg.
✔ Författarskap till salu. Författaren granskar hybridförlagen.
✔ Nyligen klubbades EU:s upphovsrättsdirektiv igenom. Vad står egentligen på spel?
✔ Erik Fichtelius om risken för att biblioteksutredningen försvinner ner i utredningsväsendets stora svarta slukhål.
✔ Internationella biblioteket i Stockholm tvingas bort från sina lokaler.
Och mycket mer!