Ur innehållet:
 När krisen kommer
Digitalt författarskapt
✔ Ny hemsida: www.forfattaren.se

Och mycket mer!