Den 10 juni träffades jurister och verksamhetschefer från olika nordiska författarorganisationer på Sveriges Författarförbund. Vid det dagslånga mötet utbyttes tankar och erfarenheter kring huruvida författarnas och översättarnas ställning har stärkts sedan upphovsrättslagen ändrades. Lagändringarna trädde i kraft 1 januari 2023, hur har de slagit ut? Även AI diskuterades. Dessa två frågor har organisationerna arbetat med sedan en längre tid tillbaka, men de är fortfarande så pass aktuella att man beslutade att ha detta extrainsatta möte.

Förutom de olika författarorganisationernas jurister och verksamhetschefer, medverkade Författarförbundets ordförande Anja Gatu på mötet.