Nomineringstiden för 2014 års Wendelapris går ut den 28 februari 2014. Prissumman blir som förra året 50.000:-. Prisutdelningen kommer att äga rum i anslutning till Wendela Hebbes födelsedag den 8 september.

Alla – med undantag av dem som själva gjort reportagen – är välkomna att nominera goda socialreportage publicerade mellan 1 mars 2013 och 28 februari 2014 – artikel eller arti­kelserie eller bok. Nomineras såväl skribent som fotograf bör detta anges. Om inte utgår vi från att det är skribenten som nomineras. En motivering på cirka fem rader vill vi ha liksom det bi­fogade reportaget antingen som pdf-fil eller på papper.

Nomineringen skickas till ordföranden för Wendelajuryn, Ami Lönnroth, Badhusgatan 8 C, 151 73 Södertälje eller till ami@bibliobi.com. Brevet ska vara poststämplat senast den 2 mars och e-brevet avsänt likaledes senast den 2 mars.

Frågor besvaras av Ami Lönnroth 070-3249514 eller ami@bibliobi.com

Hemsida: Wendelas vänner / Wendela Hebbes hus