Årets översättning

Årets översättning

Vänligen läs noga och följ instruktionerna

Förlag och enskilda inbjuds härmed att nominera böcker till Årets översättning för 2022.

Priset ska gå till ett allmänlitterärt verk som är:

– Översatt till svenska för första gången
– Översatt från originalspråk till svenska
– Utgivet mellan den 1 januari och den 31 december 2022

Med allmänlitterärt verk avses skön-, barn- och ungdomslitteratur och sakprosa. Pristagaren erhåller 100 000 kronor.

Anvisningar

Skicka in ett exemplar av översättningen (i bokform) och ett av originalet (som pdf eller bok) senast den 10 februari 2023.

Obs! Motivering till nomineringen undanbedes. Juryn beaktar samtliga inskickade nomineringar.

Meddela din nominering och skicka pdf till Ludvig Berggren, Sveriges Författarförbund: ludvig.berggren@forfattarforbundet.se

Nominerade böcker ska skickas till vår box-adress:

Sveriges Författarförbund
Box 3157
103 63 Stockholm

Varje enskilt förlag eller person kan nominera högst tre (3) titlar till priset.

Årets översättning – Stiftelsen Natur & Kulturs och Sveriges Författarförbunds pris till årets bäst översatta bok

Priset instiftades 2010 och delas sedan 2019 ut i ett samarbete mellan stiftelsen Natur & Kultur och Sveriges Författarförbund. Prisets syfte är att rikta ljuset mot översättandets konst och att premiera översättningar som på ett särskilt berömvärt sätt förenar djärvhet och precision, lyskraft och följsamhet. Priskommittén består av representanter från stiftelsen Natur & Kultur och medlemmar i Översättarsektionen i Sveriges Författarförbund.

 

Årets översättarstipendium

Vänligen läs noga och följ instruktionerna (obs! nya villkor).

Förlag och enskilda inbjuds dessutom att nominera kandidater till Årets översättarstipendium på 50 000 kr till en nyetablerad översättare som är under 40 år och som inte har fler än sex (6) publicerade översättningar av litterära verk bakom sig.

Kandidaten behöver inte ha publicerat en översättning under 2022. Nomineringen ska skickas till Ludvig Berggren. Begäran om exemplar av kandidatens översättning kan komma.