Författarförbundet ser fram emot att arbeta för en klok implementering som kommer att innebära kraftigt förbättrade villkor för våra medlemmar och Sveriges kulturskapare samt en fortsatt användning och utveckling av avtalslicensmodellen.