Meta Ottosson har sedan 1975 varit verksam som litterär översättare från engelska och tyska till det svenska språket. Listan över av Meta översatta verk är imponerande. Där finns cirka hundratrettio titlar av bland många andra Jenny Diski, Gitta Sereny, Michelle Magorian, Yann Martel och Achim Bröger. Inte minst har Meta gett oss kongeniala tolkningar av ett femtontal verk, signerade Roald Dahl, och av dagens betydande författare, förmedlade av Meta, måste särskilt nämnas Ian McEwan, Jhumpa Lahiri och David Malouf.

Meta Ottosson har med sina många översättningar av barn- och ungdomslitteratur förtjänstfullt bidragit till att de yngre generationerna ska kunna ta till sig litterära verk av författare som de ovan nämnda, särskilt i en tid då Sveriges skolbarn har halkat efter i läsförståelse. Det är speciellt glädjande att kunna hedra en kollega som har bidragit med översättningar av många olika genrer och kategorier och som inte minst har översatt författare från flera världsdelar där engelskan används på så varierande sätt.

Meta Ottosson var ordförande i Sveriges Författarförbund 1997–1998, och har dessutom arbetat idogt under många år både för Förbundet och för Förbundets översättarsektion, till allas vår glädje.

Foto: Mette Ottosson

Elsa Thulins översättarpris har delats ut sedan 1960 och belönar en hel översättargärning. Priset förvaltas av Översättarsektionen i Sveriges Författarförbund och består av en plakett formgiven av Edvin Öhrström och en penningsumma. Prisnämnden har bestått av Lars Kleberg, Rose-Marie Nielsen och Linda Schenck. Stort tack till alla som bidragit till årets insamling till Elsa Thulin-priset!

Prisutdelningen äger rum den 30 maj klockan 18.00 på Författarnas och översättarnas hus i Stockholm.

Kontakt: Emma Majberger, ordförande i Sveriges Författarförbunds översättarsektion:076 760 07 25 eller styrelse@oversattarsektionen.se

Läs mer om Elsa Thulin-priset och tidigare pristagare.