Författarförbundet arbetar med ekonomiska, juridiska och sociala frågor som rör det litterära yrkesutövandet. Vi bevakar medlemmarnas ekonomiska och ideella intressen och erbjuder en plattform för utbyte av erfarenheter mellan författare och översättare.

Tillsammans har vi möjlighet att försvara och påverka det som ligger till grund för hela vårt demokratiska samhälle; yttrandefriheten och upphovsrätten. För att ordet ska få leva, för att vi som författare och översättare ska kunna verka, uttrycka våra åsikter, skapa konst och göra så att så många röster som möjligt får höras måste vi få betalt för vårt arbete. Vi utgör barnens ingång till livslångt läsande. Vi är garanter för bildning och lärande. Vi möjliggör för människor världen över att bli översatta och få ta del av varandras uttryck, berättelser och kulturer.

Allt detta som ständigt är hotat från alla möjliga håll. Från de som vill tysta röster, avskaffa mångfald, från företag som enbart vill se boken som vara och glömmer att den också är en viktig kulturbärare. Från alla dem som genom att ge oss sämre villkor vill tjäna mer pengar på vårt arbete. Det är bara tillsammans som vi är starka. Vi vinner strider. Vi skriver, debatterar, möts och byter erfarenheter. Ibland blir vi starkare bara av vetskapen om att vi finns för varandra. Medlemskapet i förbundet utgör grunden för att många av oss orkar kämpa hela vägen för vår text, vårt uttryck och vårt uppehälle när vi sitter där ensamma på skrivkammaren.

Rådgivning

 • Som medlem har du rätt till juridisk rådgivning. Rådgivningen är begränsad till de frågor som rör yrkesutövningen för författare och översättare, till exempel avtals- och arvodesfrågor.

Kurser och seminarier

 • Kostnadsfria eller rabatterade kurser och seminarier.

Medlemsutskick

 • Tidskriften Författaren som utkommer med fyra nummer per år.
 • Löpande medlemsutskick via e-post med information om förbundets kommande aktiviteter, aktuella stipendier, sektionernas medlemsmöten och andra evenemang.

Deklarationsråd

 • Gratis deklarationskurs och deklarationsråd varje år.

Stipendier

Dagmar och Henning Billstrands fond
Astrid och Karl Otto Zamores understödsfond
Imber Nordin-Grips understödsfond
Vistelsestipendium till Runmarö, Stockholms skärgård
Vistelsestipendium till Ariane Wahlgrens hus i Aten, Grekland
Vistelsestipendium till Bursa, Turkiet, för BULT-medlemmar
Vistelsestipendium till Kavalla, Grekland
Vistelsestipendium till Henning Mankells gård, Sveg, Härjedalen
Vistelsestipendium till Istanbul, Turkiet
Åke och Vera Holmbergs stipendiefond

Stuguthyrning

 • Tre sommarstugor finns att hyra på Runmarö i Stockholms skärgård.

Bokmässan i Göteborg

 • Fritt inträde och rabatt på seminariekort på Bokmässan i Göteborg.

Försäkringar

 • Möjlighet att teckna försäkringar specifika för författare och översättare.

Medlemsrabatter

 • Tidskrifter, hotell, friskvård och annat.

Sektionsgemenskap

 • Skönlitterära sektionen, sakprosasektionen Minerva, barn- och ungdomslitterära sektionen Bult och Översättarsektionen ordnar medlemsmöten med föreläsningar och mingel, kurser och andra sektionsspecifika aktiviteter.

Engagemang som förtroendevald

 • Möjlighet att engagera sig i olika styrelser, utskott och arbetsgrupper. Författarförbundet har förtroendevalda representanter i en mängd olika sammanhang, till exempel sektionernas egna styrelser, biblioteksrådet, redaktionsrådet för Författaren, fackreferensgrupper för Sveriges författarfond, stipendienämnder, internationella samarbetsorganisationer och delegationsresor utomlands.

Förbundsstämma

 • Möjlighet att delta och rösta på årsstämman.