Har du varit medlem hos oss förut?

Du som tidigare varit medlem i Sveriges Författarförbund behöver enbart fylla i en ansökan om återinträde om du önskar gå med i förbundet igen. Medlemsavgiften betalas per kalenderår.

Skriv ut och fyll i Återinträdesblankett.

Skicka blanketten per post till:
Sveriges Författarförbund
Box 3157
103 63 Stockholm

Genom att återinträda godkänner du att vi förvaltar upphovsrätten till dina litterära verk gällande massutnyttjanden enligt avtalslicensmodellen. Du kan läsa mer här.