Översätter från engelska och lite franska till svenska. Bor i Stockholm och ibland i Mariefred.

Vad översätter du just nu?

Fevre Dream av George RR Martin. Den handlar om vampyrer och hjulångare och gavs ut redan 1982. Dels beskriver den hur ångbåtstrafiken såg ut på Mississippifloden och dess bifloder på artonhundratalets mitt, dels tar den upp lite om slaveriet. En vampyr jämför deras blodsugande med hur människorna behandlar sin egen art, de svarta. På den tiden var det faktiskt straffbart att vara emot slaveriet i slavstaterna.

Hur kom det sig att du valde att bli översättare?
Sökte år 1970 sekreterarjobb på LM Ericsson, men de behövde översättare och eftersom jag hade läst språk på universitetet passade det ju bra. På den vägen blev det. Tio år senare fick jag uppdrag av Forum och ytterligare tio år senare övergick jag till att bara jobba frilans.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
 Var översätter du, hur många timmar, när på dygnet?
Sitter i sovrummet och brukar jobba från 12 till 19. Men om jag har ett manus att rätta upp eller en korrläsning blir det intensivare och arbetsplatsen flyttas ibland till soffan.

Lyssnar du på musik när du översätter, och i så fall vad?
Nej, det har aldrig blivit av.

Jobbar du med annat vid sidan av översättandet, och i så fall vad?
Nej, bortsett från hushållsarbete och barnbarn.

Finns det något fantastiskt bra ord i källspråket som du tycker fattas i svenskan? Finns det något svenskt ord som du längtar till att få använda?
Nej.

Har du haft något som varit extra svåröversatt, till exempel en ordvits, som du löst på ett så finurligt sätt att du fortfarande minns det?
Vet att jag har varit stolt över vissa lösningar, men minns inte.

Vilken är din värsta tabbe som översättare, i eller utanför en text?
Missade att Nancy Drew var Kitty trots alla Kitty-böcker jag slukade som barn. Och jag översatte torch med ficklampa i Kråkornas fest av George RR Martin. Det lär numera vara åtgärdat.

Har du något drömuppdrag (verk eller författare)?
Att få fortsätta med Game of Thrones och Martin.

Vad är det bästa med att jobba som översättare?
Den intellektuella stimulansen i att förflytta ord och innehåll mellan språken. Ibland, om man är i zonen, är det som om det sitter en liten manick i huvudet.

Har du några härliga översättarminnen?
Helt färskt. Blev nyligen tillfrågad av några översättarstudenter vid Stockholms universitet som gjorde grupparbete om egennamnen i den svenska översättningen av Game of Thrones. De undrade bland annat om jag hade någon strategi för hur jag skulle gå till väga. Skam till sägandes måste jag säga att jag inte hade det, inte från början, men med tiden fick jag det. Det gick rätt många år från bok 1 till bok 5. Dessutom var det mycket jag inte visste från början som klarnade i senare böcker.

Vad tycker du att översättarsektionen ska prioritera i sitt arbete?
Detsamma som det pratas om nu, att få med de unga översättarna i Översättarsektionen och naturligtvis andra som inte är med. Berättade lite om den för studenterna.

Har du något mer du vill dela med dig av – goda råd, önskningar, uppmuntrande ord, hälsningar, varningar, funderingar, lästips, drömmar, uppmaningar, något helt annat?
För ovana översättare skulle jag påminna om substantivsjukan i engelskan och franskan, om att man ska ta bort his och her framför kroppsdelar, att man ofta kan göra imperfekt av pluskvamperfekt, att det är bra att kunna grammatik, både svensk och engelsk, att they är en specialgrej som ibland syftar på singular, att engelskan inte alltid är så noga med singular och plural vad gäller hissdörrar och liknande, att engelskan ibland blir övertydlig när folk går ut och in genom dörrar, sätter sig och reser sig och att man med fördel kan stryka något led ibland, att man ofta får kasta om och sätta tidsadverbial först, att saker och ting, åtminstone i underhållningsromaner, måste stämma genomgående i boken. Annars förlorar läsaren tron på historien. Det som är riktigt svårt tycker jag är du och ni. Ofta märker jag att författaren pendlar mellan du och ni, men det  låter sig ju inte göras lika lätt på svenska.

superminiutropVarje månad lyfter Översättarsektionen fram en av sektionens medlemmar under rubriken ”Månadens medlem”. Klicka här för att läsa tidigare intervjuer med Månadens översättare.