Hej Månadens medlem, skulle du kunna presentera dig för oss?

Jag är en envis gammal man som fortfarande tror att jag kan påverka mina medmänniskor och samhället genom att behandla svåra essentiella frågor i bokform. Min fru hävdar att jag skulle nå ut bättre och bli läst av många fler om jag istället fokuserade på att skriva artiklar. Det har hon säkert rätt i och jag har vid sidan av böckerna skrivit hundratals debattartiklar, men jag tycker att det lilla formatet ofta är för begränsande och inte ger tillräcklig plats för nyanser och argumentering. Att göra svåra frågor begripliga kräver utrymme.

Vad utmärker dina böcker?

Framställningen är ofta analytisk med ganska långa resonemang som styrks av en mängd bakgrundsfakta, siffror och beräkningar, ibland alltför många enligt somliga kritiker. Men jag gillar att gå på djupet och vill inte servera åsikter utan hellre skapa texter som kan ge läsaren nya insikter och en och annan aha-upplevelse.

Vilken av dina böcker har störst betydelse för dig?

Efter ca 30 böcker och medverkan i ett antal antologier är det inte lätt att peka på något speciellt verk. De många böckerna om miljö- och energifrågor har förstås präglat mig och utgjort en del av min vetenskapliga gärning. Men den bok som betytt mest för mig personligen är nog Tid för barn? som utkom 2005.

Varför skriver du sakprosa?

Att skriva sakprosa eller populärvetenskaplig facklitteratur (som genren tidigare benämndes) är för mig ett sätt att nå andra läsare än den begränsade krets som tar del av mina vetenskapliga rapporter och artiklar. Dessutom tillåter sakprosan mig att behandla ämnen som ligger utanför mitt strikt vetenskapliga kompetensområde. Jag har doktorerat i miljö- och energisystemanalys och i min forskning analyserat val av styrmedel och åtgärder som kan bidra till att minska transportsektorns miljö- och klimatpåverkan. Men förmågan till systemanalys har gjort det lättare för mig att även utforska och förstå andra frågor och ibland lett till andra infallsvinklar och betraktelsesätt än de som dominerar den offentliga debatten.

Vilka författare inspirerar dig och varför?

Mitt författarskap sträcker sig över nästan 50 år så inspirationskällorna har varierat. Under sjuttio- och åttiotalen var André Gorz en källa till inspiration. Latinamerikas öppna ådror av Eduardo Galeano var en viktig ögonöppnare.

Vad skriver du på just nu?

Jag kom för ett år sedan ut med Jämställda men inte på mannens villkor och barnens bekostnad och befinner mig nu i en fas där jag samlar material kring flera olika frågeställningar. Kanske kommer nästa bok att handla om den väldiga klyftan mellan riksdagens ambitiösa klimatmål för transportsektorn och det lilla den hittills gjort för att klara uppgiften.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?

Variationen är så stor att jag inte kan säga hur en ”vanlig” arbetsdag ser ut. Vid 71 års ålder arbetar jag inte längre heltid utan varvar i växande utsträckning research och skrivande med andra glädjeämnen som barnbarn, längdskidåkning, långfärdsskridskor och paddling. Men när jag arbetar är jag disciplinerad och ofta väldigt effektiv.

Hur hanterar du fackförfattandets växelspel mellan research och skrivande?

Jag går ofta, ibland länge, och grunnar på en frågeställning innan jag på allvar börjar studera ämnet. Efter researchfasen tar skrivandet sällan särskilt lång tid, men det händer någon enstaka gång att jag kommer på nya infallsvinklar som gör att jag måste ta paus för att ägna ytterligare tid åt research.

Vad tycker du om sakprosans ställning i Sverige idag?

Utgivningen är bred och omfattande, men förlagens marknadsföring och medias bevakning är ofta sorgligt svag om man bortser från biografier och verk av kändisar. Det trista är att kulturredaktionerna sällan recenserar annan sakprosa än humaniora och att tidningarnas övriga redaktioner inte intresserar sig för populärvetenskaplig litteratur inom sina respektive bevakningsområden.

Finns det någon annan författares bok som du gärna hade skrivit?

Som ung läste jag mycket och drömde om att skriva skönlitteratur. Men efter smärre försök med lyrik och gatuteater gav jag upp alla tankar på att bli skönlitterär. Tänk om jag hade kunnat skriva något i klass med Kallocain, Andarnas hus eller Livläkarens besök!

Vill du läsa fler intervjuer? Klicka här för att se tidigare svar från månadens medlem