Hej Månadens medlem, skulle du kunna presentera dig för oss?

Tja … långa versionen, korta versionen eller superkorta versionen? Jag är numera huvudsakligen författare. Har jobbat med film och böcker sedan 1989, då jag gjorde ett professionellt lappkast. Innan dess jobbade jag i tretton år med medicinsk forskning. Har läkarexamen och har disputerat inom virologi och tumörbiologi. Pandemin förde mig plötsligt tillbaka till den medicinska sfären, och jag har sedan 2020 varit engagerad i Vetenskapsforum covid-19, med att sprida information och försöka påverka den svenska pandemihanteringen. Mer om mig kan man läsa på min hemsida lenaeinhorn.se.

Vad utmärker dina böcker?

Ja, säg det … De är väldigt olika varandra, även om jag kanske har en liknande stil när jag skriver. De handlar om allt från historiska gåtor till Greta Garbo (en annan gåta). Ett utmärkande drag är väl att jag, även i min skönlitterära produktion, helst utgår från verkliga gestalter.

Vilken av dina böcker har störst betydelse för dig?

Nä, så får man inte fråga en författare. Möjligen en läsare. Men Vad hände på vägen till Damaskus? blev ett vägskäl intellektuellt, och Ninas resa ett vägskäl karriärmässigt.

Varför skriver du sakprosa?

För att jag skriver om det som drabbar mig, eller gör mig nyfiken.

Vilka författare inspirerar dig och varför?

Tyvärr läser jag numera mycket lite skönlitteratur, nästan bara fack. Det tar emot att medge. När jag var yngre läste jag bara skönlitteratur, och då hade jag tydliga favoritförfattare. Men jag vet inte om jag vågar lyfta dem nu.

Vad skriver du på just nu?

Jag har avslutat två böcker samtidigt: En bok om pandemin, Bland hobbyepidemiologer och expertmyndigheter: En resa i pandemins Sverige, som blixtskrevs och blixtpublicerades inom sammanlagt två månader. Och en roman baserad på den nyligen bortgångne journalisten och författaren Jackie Jakubowskis tidiga liv. Ett oerhört dramatiskt människoöde, som jag har velat skriva om länge. Den publiceras i januari nästa år. Jag har börjat samla material till nästa. Men det är så tidigt, så där ligger idéerna bara i mitt huvud än så länge.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?

Som de flestas. Börjar lite senare än de flesta andra, slutar lite senare. Annars mycket ordinärt.

Hur hanterar du fackförfattandets växelspel mellan research och skrivande?

Seriellt och parallellt.

Vad tycker du om sakprosans ställning i Sverige idag?

Den är väl ganska stark? Men det får du fråga förlagen om.

Finns det någon annan författares bok som du gärna hade skrivit?

Nya testamentet. Skojar bara. Men bibeln är otroligt klipskt skriven – och särskilt Nya testamentet. När man börjar dechiffrera, med de historiska källorna bredvid, så ser man att det är en otroligt fyndigt konstruerad labyrintisk rebus. Jag har skrivit tre böcker om Bibelns historiska gåtor: Vad hände på vägen till Damaskus? och A Shift in Time, om Nya testamentet, och Vad hände på vägen till Jerusalem? om Gamla testamentet. Jag önskar det fanns ett tredje testamente! Fantastiska texter att dechiffrera.

Fotograf: Agneta Åkesson

 

………………………………………………………………………………………….

Sakprosasektionen Minerva

Minerva är sektionen för författare av sakprosa inom Sveriges Författarförbund. Sektionens drygt 1200 medlemmar skriver fackböcker i olika genrer.

Tidigare månadens medlem-intervjuer finns att läsa här.