Baksi avled år 2000 utan att ha fått återse sitt  hemland. Baksi var en djupt respekterad författare och följdes av en lång procession då han begravdes i kurdernas inofficiella huvudstad Diyarbakir 2001. Det fanns även planer på att låta uppkalla ett bibliotek i regionen Batman efter honom. Det är med sorg Sveriges Författarförbundet har fått ta del av informationen att den turkiska staten inte godkände namnet på grund av dess etniska koppling, och att biblioteket nu invigts utan att få hans namn. Våra sympatier går till alla Baksis kurdiska släktingar, vänner och kollegor som fortfarande drabbas av denna långdragna konflikt.