Sveriges Författarförbunds kritikerpris, Madeleine Gustafsson-priset, tilldelas litteraturkritikern Ulla Rhedin. ”Ulla Rhedins roll som vägröjare, lärare, forskare och folkbildare är svår att överskatta. Som kritiker i dagspress, med det ofta begränsade format som tilldelas barn- och ungdomsbokskritiker, lyckas hon koncentrera sin kunskap och erfarenhet till en sinnesvidgande essens av lika delar praktisk brukbarhet och obruten tilltro till den yngre och äldre läsarens förmåga”, står att läsa i motiveringen.

– Att som bilderbokskritiker komma ifråga som mottagare av detta hedrande kritikerpris känns oväntat och överväldigande. Det handlar inte enbart om min egen stolthet och tacksamhet, utan lika mycket om erkännandet av det skönlitterärt visuella berättandet, som ligger mig särskilt varmt om hjärtat, säger pristagaren, som den 26 november får ta emot priset på Författarnas och översättarnas hus i Stockholm.

Litteraturkritikern Ulla Rhedin är även forskare, universitetslärare och föreläsare. Hon disputerade 1993 med avhandlingen Bilderboken – på väg mot en teori, har redigerat en rad fackböcker i bilderboksteori och skrivit bilderbokskritik i Dagens Nyheter sedan 1980. De senaste tio åren har hon varit verksam som gästlärare på HDK/Valands fortbildningskurser i bilderboksberättande.

Motiveringen i sin helhet

”Sveriges Författarförbunds Madeleine Gustafsson-pris för år 2020 tilldelas Ulla Rhedin för en mångårig och unikt engagerad, uppmärksam och rörlig kritik med bilderboken i centrum. Ulla Rhedins roll som vägröjare, lärare, forskare och folkbildare är svår att överskatta. Som kritiker i dagspress, med det ofta begränsade format som tilldelas barn- och ungdomsbokskritiker, lyckas hon koncentrera sin kunskap och erfarenhet till en sinnesvidgande essens av lika delar praktisk brukbarhet och obruten tilltro till den yngre och äldre läsarens förmåga.

Ulla Rhedin är alltid trogen sin egen läsupplevelse. Beväpnad med sin banbrytande känslighet för samspelet mellan bild och text, låter hon oss följa med på en vindlande resa. Där lever bildalstrande texter och språk- och berättelsealstrande bilder ibland i harmonisk samexistens. Ibland talar de i mun på varandra. Då och då röjer de stora vidder av tolkningsutrymme och tystnad åt läsaren. Humorn är alltid närvarande i Ulla Rhedins texter, perspektivbytena och omvärderingarna är många, hon mästrar eller utestänger aldrig och varken vi intresserade läsare eller recensenten tycks vara de samma när vi stiger ut som när vi klev in.

I en recension av Eva Lindströms hyllade bilderbok Kom hem Laila bryter hon sin egen röst mot en omfattande empiri av individer som tagit del av verket. ”Pedagogiska” vuxenläsare blir oroade av ordfattigdomen, de öde landskapen och den schematiskt tecknade huvudpersonen: ”för svår, för abstrakt, för oförlöst berättelse och därtill grumsigt målad”. ”Estetiska” vuxenläsare fylls av entusiasm över den bibliska bergs- och ökenvandringsmetaforiken och bilderbokskonstnärens suveräna blandteknik.

Naturligtvis solidariserar hon sig slutligen obrottsligt med de barn som läst boken, som inte har något att invända mot ”nolldramaturgier” eller berättelser utan tydligt berättarjag, utan som fyller i, förstår på sitt eget sätt och skapar sin egen ”motsvarighet till luffarnas Godot hos Beckett”.

Internationellt och i högsta grad nordiskt verksam har Ulla Rhedin som få andra arbetat för spridningen av och förståelsen för bilderboken – och den sorgligt och alltmer eftersatta kvalitativa barnbokskritiken. Sveriges Författarförbund vill på detta sätt uppmärksamma en av de mer konstruktiva krafterna på detta område.”

Prisutdelning 26 november

Priset delas ut den 26 november kl. 19.00 på Författarnas och översättarnas hus i Stockholm. I anslutning till utdelningen sker ett panelsamtal utifrån ett tema inom ramen för kritik, som Ulla Rhedin själv väljer. Även Madeleine Gustafsson skulle ha deltagit i samtalet, men på grund av de strängare coronarestriktionerna har hennes medverkan fått ställas in.
Evenemanget kommer att livestreamas på facebook.

Om Madeleine Gustafsson-priset

Madeleine Gustafsson-priset tillkom efter mångåriga diskussioner inom Författarförbundet som sett ett ökat behov av en stärkt litteraturkritik. Kritiken är oundgänglig för ett konstruktivt och demokratiskt litteraturklimat. Arbetet med att ta fram en pristagare bedrivs av utsedda ledamöter i Sveriges Författarförbunds styrelse. Madeleine Gustafsson har en informell roll under arbetet och närvarar vid prisutdelningen. Priset ges till en svenskspråkig litteraturkritiker som varit verksam under de senaste åren. Prissumman är 50 000 kronor.