”Sveriges Författarförbunds Madeleine Gustafsson-pris för år 2020 tilldelas Ulla Rhedin för en mångårig och unikt engagerad, uppmärksam och rörlig kritik med bilderboken i centrum. Ulla Rhedins roll som vägröjare, lärare, forskare och folkbildare är svår att överskatta. Som kritiker i dagspress, med det ofta begränsade format som tilldelas barn- och ungdomsbokskritiker, lyckas hon koncentrera sin kunskap och erfarenhet till en sinnesvidgande essens av lika delar praktisk brukbarhet och obruten tilltro till den yngre och äldre läsarens förmåga.

Ulla Rhedin är alltid trogen sin egen läsupplevelse. Beväpnad med sin banbrytande känslighet för samspelet mellan bild och text, låter hon oss följa med på en vindlande resa. Där lever bildalstrande texter och språk- och berättelsealstrande bilder ibland i harmonisk samexistens. Ibland talar de i mun på varandra. Då och då röjer de stora vidder av tolkningsutrymme och tystnad åt läsaren. Humorn är alltid närvarande i Ulla Rhedins texter, perspektivbytena och omvärderingarna är många, hon mästrar eller utestänger aldrig och varken vi intresserade läsare eller recensenten tycks vara de samma när vi stiger ut som när vi klev in.”

Med de orden inleder juryn sin motivering, som Författarförbundets ordförande Grethe Rottböll läste upp i sin helhet vid prisutdelningen på Författarnas och översättarnas hus. Det var en stillsam prisutdelning; förutom pristagaren medverkade Grethe Rottböll och förbundets vice ordförande Jörgen Gassilewski. Men desto fler kunde via facebook se och höra när Ulla Rhedin läste upp den text om barnbokskritik som hon skrivit för Dagens Nyheter, och det påföljande samtalet mellan Ulla Rhedin och Jörgen Gassilewski om bilderbokskritik.

Utöver blommor och diplom, som överlämnades vid prisutdelningen, har Ulla Rhedin mottagit en prissumma på 50 000 kronor.

Madeleine Gustafssons hälsning till Ulla Rhedin

Madeleine Gustafsson, som priset uppkallats efter, kunde med anledning av corona inte medverka vid utdelningen och skrev istället dessa rader:

”Kära Ulla, bara en liten rad för att gratulera, när nu coronan sätter p för alla offentliga samtal.
Jag måste ändå få säga hur glad jag är över att det blev just en barnbokskritiker i år. Eftersom barnböckerna är själva grunden. Och ingenstans behövs kritikern bättre, för barnen kan ju sällan välja själva.
Min egen tacksamhet mot dem som försåg mig med böcker som barn är oändlig.
Där fanns tryggheten, själva känslan av böckerna som tillflykt, långt efter att jag glömt hur det var att sitta i knät på någon som läste högt för mig.
Där fanns vägen ut till en värld av magisk allmakt, långt från den vanliga världen där det alltid var andra som bestämde.
Böckerna öppnade utsikten mot världen utanför, visade hur den fungerade, hur den såg ut.
Där fanns äventyr som ekade långt in i vuxenvärlden men inte behövde veckla ut sitt faktiska innehåll än. Jag behövde inte veta vilka verkliga makter det var som hotade Snorre Säl, inte vem greve Hulahu Blod egentligen var eller vilka människor som ”på riktigt” smugglades ut i möbelvagnarna bara några år innan jag läste Det blåser på månen.
I böckerna fanns rum för känslor, och namn och tillåtelse för dem.
De gav plats för sorg och förundran och trots och skönhetsberusning, och de försåg mig med bilder för livet innan jag ännu ”förstod” dem – bilder som blivit kvar, som har laddats med betydelse efterhand, om och omigen och fortfarande.
Och där fanns lek och trams och ramsor, som dyker upp alltjämt vid lämpliga tillfällen. Som denna, när vi nu inte – nu – kan hålla vårt planerade samtal:
Men nästa vår, tiddelipom
om bra det går, tiddelipom
i mina tår, tiddelipom
det töar.”

Den livestreamade sändningen av prisutdelningen går fortfarande att se på Sveriges Författarförbunds facebook-sida.


Författarförbundets vice ordförande Jörgen Gassilewski, pristagaren Ulla Rhedin och förbundsordförande Grethe Rottböll.