Program

Konferencierer:
Grethe Rottböll, ordförande Sveriges Författarförbund
Alex Haridi, författare och ordförande Sveriges Dramatikerförbund

Första akten. 13.00 – 16.30

• Håkan Sund, piano.

• Teatern har ordet

Suzanne Osten, dramatiker och författare.

• Hur räddar vi litteraturen?

Strömningstjänsterna betalar svältarvoden, bibliotek och bokhandlar läggs ner, läsningen minskar. Situationen är allvarlig. Vad behöver göras för att vända utvecklingen? Vilka är litteraturpolitikens viktigaste grundbultar?
Medverkande: Jonas Axelsson, förlagschef Polaris. Amanda Lind, riksdagsledamot och tidigare kulturminister. Grethe Rottböll, ordförande Sveriges Författarförbund. Erik Wikberg, ekonom vid Handelshögskolan med inriktning på bland annat bokmarknaden.
Samtalsledare: Per Wirtén, vice ordförande Sveriges Författarförbund.

• Ur Underlandet

Lena Endre läser ur Hanna Nordenhöks roman Underlandet, med efterföljande kommentarer från författaren.

• Kan man stärka litteraturens ställning med en boklag?

Norge kommer få en boklag som inte bara innehåller bestämmelser för fasta bokpriser, utan också reglerar strömningstjänsterna för ljudböcker på ett nytt sätt. Eystein Hanssen är ordföraqnde i norska Forfatterforbundet och har varit en drivande kraft bakom den nya boklagen.

• Paus för mingel och kaffe.

• Judith Kiros läser ur sin diktsamling Det röda är det gränslösa.

• En boklag för Sverige

Många europeiska länder har boklagar. I Sverige är bokmarknaden däremot sällsynt oreglerad – och alla verkar missnöjda. Så vad bör en svensk boklag innehålla?
Medverkande: Ludvig Berggren, litteraturpolitisk sekreterare på Sveriges Författarförbund. Stefan Jonsson, författare och professor i etnicitet vid Linköpings universitet. Lawen Redar, riksdagsledamot och kulturpolitisk talesperson för Socialdemokraterna. Kristina Sandberg, författare.
Samtalsledare: Erik Lindman Mata, författare och andre vice ordförande Sveriges Författarförbund.
Efteråt kommenterar Eystein Hanssen paneldiskussionen.

• Översättaren har ordet

Natalie Lantz om översättandets hantverk och mysterier.

• Blir AI översättaryrkets död?

Svenska bokförlag har redan börjat pröva maskinöversättningar. Resultaten är svajiga, men utvecklingen går snabbt. AI kommer påverka översättaryrket och hela bokmarknaden – men hur?
Medverkande: Åsa Anesäter, jurist Sveriges Författarförbund. Daniel Gustafsson, författare och översättare. Robert Nilsson, AI-samordnare på kulturdepartementet.
Samtalsledare: Johanna Svartström, facklig informatör för översättarfrågor Sveriges Författarförbund.

Paus

Andra akten 18.00 – 20.00

• Håkan Sund, piano.

• Dramaten.doc.

Gunnel Fred och Nemanja Stojanovic i en gestaltad läsning av text av Serhij Zjadan.

• Litteraturen i polariseringens epok.

Litteraturen har burits upp av breda kvalitetsromaner från författare alla kände till och många läste: PO Enquist, Kerstin Ekman, Sara Lidman. Men nu verkar polariseringen mellan upplagedriven och konstnärligt motiverad litteratur att slita sönder hela fältet. En roman förväntas nu fungera även som ljudbok, teveserie och pjäs på Dramaten. Vad händer då med skrivandet, kvalitetsbegreppet och den breda romanens chanser?
Medverkande: Åsa Lind, författare. Lina Rydén Reynolds, förläggare på Bonniers och författare. Malin Ullgren, litteraturkritiker på Dagens Nyheter och författare.
Samtalsledare: Ulrika Milles, litteraturkritiker och författare.

• Författaren och skådespelaren Jonas Karlsson läser ur sin novellsamling Nya människor i fel ordning interfolierad av en maskinröst.

• Maskinen, människan och konsten.

Människan och den moderna konsten har alltid haft ett nära förhållande till olika slags maskiner. Roboten var länge en rent litterär skapelse. Men vad händer när maskinernas intelligens är på väg att överglänsa människornas? AI kommer att förändra konsten och kulturen. Vilka blir de etiska och estetiska brännpunkterna. En spaning om bildningstankens och kulturlivets framtid.
Medverkande: Mattias Andersson, chef för Dramaten. Ulrika Knutson, författare och kulturjournalist. Julia Ravanis, författare och vetenskapshistoriker. Lars Strannegård, rektor Handelshögskolan.
Samtalsledare: Per Wirtén, vice ordförande Sveriges Författarförbund.

• Författaren Nina Wähä håller lovtal om litteraturens nödvändighet.

• Malte Persson, författare och poet, avslutar dagen med poesiläsning.

Med reservation för ändringar.

Biljetter

Det krävs en biljett vardera för de två akterna (akt 1 kl 13.00–16.30, akt 2 kl 18.00–20.00). Priset per biljett är 125 kr. Köp biljetter här.

Fotocollage: Stefan Jonsson, fotograf Kajsa Göransson / Jonas Karlsson, pressfoto från Dramaten / Judith Kiros, fotograf Märta Thisner / Lena Endre, pressfoto från Dramaten / Per Wirtén, fotograf Rebecca Hemmungs Wirtén / Hanna Nordenhök, pressfoto från Norstedts förlag / Lars Strannegård, fotograf Juliana Wiklund / Grethe Rottböll, fotograf Henrik Montgomery / Kristina Sandberg, fotograf Maria Annas / Suzanne Osten, fotograf Miko Lazic / Nina Wähä, fotograf Kajsa Göransson / Lawen Redar, foto privat.