Sveriges Författarförbund är ett mångspråkigt förbund. Precis som den svenska litteraturen består av flera språk och kulturer – i översättning till svenska och i egen språklig rätt – kommer också förbundets medlemmar från olika språkliga hemvister. Men trots att flerspråkigheten är en omistlig del av den svenska litteraturen så lever den alltför ofta i skymundan.

Lördag 11 maj kl 15.00 arrangerar Sveriges Författarförbund i samarbete med Tjállegoahte en läsning i förbundets lokaler på Drottninggatan 88 B i Stockholm. Det kommer att bjudas på läsningar på syd- och nordsamiska, kurdiska, svenska och engelska.

Medverkande

Nils-Henrik Sikku är författare, översättare och journalist. Han har skrivit dramatik och noveller, bland annat Flykten från Láttevárre. Han arbetar också med berättelser för barn och unga och översätter barnlitteratur till samiska.

Firat Ceweri är författare, redaktör och innovatör av modern kurdisk litteratur. För att kunna skriva fritt lämnade han Turkiet 1980 och bosatte sig i Sverige. Han har varit aktiv inom litteraturen sedan dess och har hunnit med att publicera 40 böcker; 20 egna och 20 översättningar från svenska till kurdiska. 2023 tilldelades Ceweri Svenska Akademiens pris för introduktion av svensk kultur utomlands.

Fatma Savci är poet och författare. 1992 arresterades hon för sin aktivism och kamp för kurdiska rättigheter. Hon släpptes först i slutet av 2003. I fängelset fortsatte hon att skriva dikter och hennes författarskap nådde kurdiska tidskrifter och tidningar som gavs ut utomlands, bland annat i Sverige. Hon har gett ut nio böcker på kurdiska – dikter, essäer och berättelser.

Johan Sandberg McGuinne är en sydsamisk och och skotsk gaelisk författare, kulturarbetare, jojkare och översättare. “Som poet”, skriver han själv, “har jag under en längre tid fokuserat på den sorg, ilska och smärta som finns inbyggd i det koloniala arv vi som samer lever med, men även på mitt personliga, såväl som kulturella förhållande till vatten.” Sandberg McGuinne är sedan 2018 ordförande för Bágo čálliid siebrie, den samiska författarföreningen. I hans utgivning återfinns bland annat översättningar av Sofia Jannok och Marja Helena Fjellheim Mortensson till samiska.

Dalsha Al Yousuf (Dilşa Yûsûf) är poet, journalist och översättare. Al Yousuf debuterade som författare 2002 och har sedan dess gett ut 14 egna poesiböcker samt översatt böcker mellan de kurdiska dialekterna nordkurdiska (kurmanji) och centralkurdiska (sorani), arabiska och turkiska. Hon har också varit ordförande för Kvinnokommittén och styrelseledamot i Kurdiska PEN (2013–2023). ​​

Förutom läsningar bjuds det på fika.

Evenemanget är öppet för både medlemmar och allmänhet, och man kan också lyssna på det digitalt, via en zoom-länk som skickas ut på eftermiddagen den 10 maj.

Anmälan

Som medlem anmäler du dig senast 10 maj kl 10.00 via någon av de länkar som skickades 2024-05-03 (en länk för medverkan på plats, en annan för medverkan via Zoom).
Om du inte är medlem, anmäl dig senast 10 maj kl 10.00 till anmalan@forfattarforbundet.se och ange om du vill medverka på plats eller via zoom. Om du avser att medverka via zoom, ange till vilken mejladress du vill ha zoomlänken, om inte den adressen är densamma som du gör din anmälan ifrån.

Varmt välkommen!