Pressmeddelande 2013-10-07

Sveriges Författarförbund ifrågasätter Kulturdepartementets litteraturproposition ”Läsa för livet”.

  • Författarförbundet ser mycket allvarligt på beslutsfattandet kring biblioteksersättningen, som enligt förslag i propositionen kommer att ligga hos regeringen istället för som idag hos Riksdagen. Detta kommer att påverka och till och med förhindra inflytande från andra partier än de i beslutsfattande position dvs kulturministern, idag (m)

–  Biblioteksersättningen är av alldeles för stor betydelse för Sveriges författare och översättare, och därmed för den svenska litteraturen, för att banden till riksdagen ska kapas, säger Gunnar Ardelius, ordförande i Sveriges Författarförbund.

I propositionen skriver regeringen ”Sett över en längre tidshorisont bör uppräkningen av ersättningen vara i paritet med den generella pris- och löneomräkningen för statens budget. Pris- och löneomräkningen innefattar ett visst effektivitets- och produktivitetskrav, vilket bland annat Författarförbundet har påtalat. Regeringen anser dock att de ekonomiska förutsättningarna för biblioteksersättningen inte på ett avgörande sätt bör avvika från det som gäller för statens budget i övrigt. Regeringen avser att inleda en dialog med upphovsmännens parter om de föreslagna förändringarna i en ny förhandlingsordning.”

  • Vi ser med stor oro på att förhandlingsrätten kring biblioteksersättning fortfarande är hotad. Vi vill se ett förtydligande på att förhandlingsrätten ligger kvar och att författare, översättare och andra upphovsmäns situation inte försämras. Regeringen måste bekräfta att förhandlingsrätten behålls.
  • Det är direkt olämpligt att använda det system för pris- och löneomräkning som generellt gäller för statliga anslag också för biblioteksersättningen. Ett sådant system skulle, vid sidan av det absurda med effektivitetskrav på en ersättning, även innebära att förhandlingarna i praktiken förlorar sin betydelse.
  • Att KB ges 2 miljoner att hantera e-boksfrågan är fantastiskt. Som vi förstår det kommer SKL att vara samtalspartner till KB.

–   Vi från Författarförbundet undrar vem som kommer att representera upphovsmännen i samtalen med KB. Vi anser att Författarförbundet bör vara det självklara svaret på den frågan. Idag är vi inte tillfrågade om detta, säger Gunnar Ardelius.

Ur propositionen: ”Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2014 att Konstnärsnämnden får 1 miljon kronor under 2014 för att ta fram ett förslag till utformning av ett internationellt utbytesprogram inom litteraturområdet. Uppdraget ska genomföras i samråd med bland andra Sveriges författarfond och Statens kulturråd.”

– Vi är kritiska till att det är Konstnärsnämnden som ges 1 miljon samt ansvaret att ta fram förslag till utformning av ett internationellt litteraturutbytesprogram. Detta borde ligga fullt ut hos Författarfonden, säger Gunnar Ardelius.

Kontakt: Gunnar Ardelius, förbundsordförande, tel. 0739-45 01 15, e-post: ga@sff.info

Se även pressrummet för pressbilder mm.