Grethe Rottböll och Kurdo Baksis uppmaning publicerades i Dagens Nyheter den 17 oktober, på dagen sju år efter det att Gui Minhai frihetsberövades.

”Alla fängslade journalister, författare, demokratiarbetare världen över borde få bli delaktiga i årets luciafirande. För bristen på demokrati och yttrandefrihet är just det mörker där Lucia behövs som bäst med sitt ljus.”

Några som hörsammat uppmaningen är Högsbokören i Göteborg:

”Vi läste er artikel i DN och tog fasta på er uppmaning om att framföra Gui Minhais dikt Lucia över hela Sverige, på gator och torg, i skolor kyrkor på arbetsplatser i radio och TV

Den 13 december kommer vi i Högsbokören under ledning av Magnus Wassenius att presentera Gui Minhais kamp för yttrandefriheten och fasansfulla belägenhet genom att låta hans dikt Lucia ljuda i Flatåskyrkans kyrkorum just denna afton.”