Lars Salvius-priset för 2016, 100 000 kr, har tilldelats Siv Strömquist docent vid Uppsala universitet, institutionen för nordiska språk.

Priset utdelas årligen för särskilt framstående insatser inom forskningskommunikation och populärvetenskap. Juryns beslut är hemligt fram till utdelningstillfället. Priset överlämnades i samband med Språkforum 2016 i Stockholm, den 11 mars 2016.

”Siv Strömquist förmedlar sin djupa kunskap om språkfrågor till en bred allmänhet på ett intresseväckande och elegant sätt. Hon har på ett kommunikativt sätt lärt oss att kommunicera.”

Lars Salvius-föreningen har bildats av Sveriges Författarförbund, Svenska Förläggareföreningen och Sveriges Tidskrifter. Föreningen har sitt namn efter Lars Salvius, som var en allmänbildad, språkintresserad och innovativ boktryckare på 1700-talet.

Läs mer om priset på www.bonuscopyright.se