Medlen kommer från Bonus Copyright Access och är ersättning för kopiering ur vetenskapligt material vid landets högskolor och universitet. Lars Salvius-föreningen har bildats av Sveriges Författarförbund, Svenska Förläggareföreningen och Sveriges Tidskrifter.

I Lars Salvius-föreningens jury för 2017 ingår Torbjörn Santérus (ordförande), förläggare Santérus Förlag, Alexandra Borg, FD forskare vid litteraturvetenskapliga inst. Uppsala universitet, Sven Ove Hansson, professor i filosofi vid KTH, Henrik Höjer, vetenskapsjournalist och redaktör på Forskning & Framsteg, och Gunn Johansson, professor emerita vid psykologiska inst. Stockholms universitet.

Projektbidrag har tilldelats:

Jesper Sollerman, Stockholm, tilldelas 50 000 kr för projektet Svenska Astronomiska Sällskapet 100 år.

Tidskriften Respons, Stockholm, tilldelas 52 000 kr för att arrangera offentliga panelsamtal på Kungliga Biblioteket under våren och hösten 2018.

Nils Håkanson, Älvsjö, tilldelas 88 000 kr för en studie av översättningsplagiatens historia, översättarnas upphovsrättsliga situation samt pseudoöversättningar.

Stipendier om 30 000 kr har tilldelats:

Björk, Gunnela, Örebro
Falkheimer, Jesper, Viken
Frostegård, Johan, Stockholm
Geels, Anton, Hallröd
Gunnarsson Payne, Jenny, Tullinge
Gustafsson, Harald, Lund
Hagström, Linus, Älvsjö
Heggestad, Eva, Uppsala
Hwang, Philip, Göteborg
Iwarsson, Susanne, Nävlinge
Karlsson, Håkan, Göteborg
Karlsson, Klas-Göran, Falsterbo
Magnusson, Lars, Uppsala
Thapar-Björkert, Suruchi, Linköping
Vilhelmsson, Andreas, Limhamn
Villads Jensen, Kurt, Djursholm
Yazdanpanah, Soheyla, Solna