Läromedelsförfattarna Ing-Mari Gustafsson, Paul Håkansson, Lars Melin, Björn Nilsson, Jan Trost och Olle Vejde tilldelas årets ALIS-pris ”Upphovsrättens hjälte”. De får priset för att ha tagit strid för upphovsrätten och för den lagliga rätten att som upphovsman bestämma över sitt verk. Prisutdelningen sker den 27 september på Bokmässan i Göteborg.

― Fantastiskt roligt att våra medlemmar tilldelas ALIS-priset ”Upphovsrättens hjälte”. Det är viktigt att våga och orka stå upp för upphovsrätten även när det blåser snålt, säger Wiwi Ahlberg, förbundsordförande, Sveriges Läromedelsförfattares Förbund.

― Det blev en lång resa för våra medlemmar, drygt fyra år från polisanmälan till att hovrättens dom fastställdes till upphovsmännens favör. Härligt att få sätta punkt med hedersbetygelsen ALIS-priset, säger Jenny Lundström, förbundsdirektör, Sveriges Läromedelsförfattares Förbund.

Bakgrund

SLFF polisanmälde, 2008, aktörerna bakom webbplatsen Student Bay eftersom de tillgängliggjorde upphovsrättsligt skyddade verk på sin webbplats utan tillstånd och mot upphovsmännens vilja. Student Bay hade sedan november 2007 i kommersiellt syfte gjort upphovsmännens böcker elektroniskt tillgängliga för allmänheten. Den 27 maj 2009 stängdes webbplatsen. Den rättsliga frågan prövades i domstol under våren 2012 och det blev en ogillande dom i Södertörns tingsrätt. Målet överklagades till Svea Hovrätt och huvudförhandling hölls den 9 november 2012. Den 19 december 2012 ändrade Svea Hovrätt tingsrättens dom och dömde i stället till författarnas fördel. Den tilltalade fälldes för medhjälp till upphovsrättsbrott och försök till medhjälp till upphovsrättsbrott och läromedelsförfattarna tillerkändes skadestånd. Sveriges Läromedelsförfattares Förbund var målsägande genom sina medlemmar. Motparten överklagade hovrättens dom. Den 11 mars 2013 beslöt Högsta domstolen att inte bevilja prövningstillstånd i målet. Därmed fastställdes hovrättens dom som gick i läromedelsförfattarnas favör.

Ytterligare information

Wiwi Ahlberg, förbundsordförande i SLFF, 070- 710 28 36
Jenny Lundström, förbundsdirektör i SLFF, 070-440 02 60

Läs mer om ALIS-priset på www.alis.org