”Man kan prata hur mycket som helst om hur viktigt och betydelsefullt det är med kultur och kunskap, men om man inte är beredd att ge skaparna rätt till skälig ersättning blir det bara vackra ord. Sverige har nu en ypperlig chans att åstadkomma bättre balans på marknaden för alla som skapar intellektuellt och konstnärligt värde. Marknaden är beroende av spelregler som fungerar för alla parter.”

I en debattartikel uppmanar KLYS regeringen att justera sitt förslag om hur EU:s upphovsrättsdirektiv ska genomföras i Sverige – och varför justeringen är nödvändig. Läs hela debattartikeln här.