Litteraturupproret försvarar grunden till att litteratur skrivs och översätts – att de som arbetar ges skäliga ersättningar

Det skrivna ordet är undervärderat i kulturpolitiken. Det tas för givet att litteratur skapas oavsett under vilka villkor författare och översättare arbetar. Litteraturupproret vill försvara skrivande och översättande som kvalificerat arbete.

För Sveriges Författarförbund är det självklart

  • att författarfonden ska behålla sin ställning som fördelare av biblioteksersättning, stipendier och anslag riktade till författare och översättare
  • att biblioteksersättningen förblir en förhandlad ersättning och inte ett bidrag
  • att all verksamhet som finansieras med stöd ur offentliga medel ska erbjudas lägst förbundets rekommenderade minimiarvoden till författare och översättare
  • att kulturpolitiken ska uppmärksamma och budgetera för det skrivna ordets givna plats i all offentlighet från lokal till regional och statlig nivå