”För mig är Madeleine Gustafsson ett ideal: hon befinner sig alltid i ögonhöjd med både läsare och verk, hon samtalar med bägge, sätter sin beläsenhet och erfarenhet i arbete utan att använda dem som tillhygge. Inget kunde därför hedra mig mer än ett pris i hennes namn. Motiveringen betonar också det som är allra viktigast för mig, nämligen kommunikation – med andra tider, andra kulturer, men framför allt med läsaren.”

Juryns motivering

Sveriges Författarförbunds Madeleine Gustafsson-pris för år 2022 tilldelas Kristoffer Leandoer för en kritik som efter flera decennier minst av allt vilar på sina lagrar och där erfarenheterna som författare, översättare, förläggare och redaktör kanaliserats in i en anmälningskonst bräddfylld av engagemang för förmedlingens nödvändighet. Med en alltmer skarpslipad, lödig och kommunikativ stil välkomnar han läsaren in i såväl den skenbart enkla litteraturens komplexitet som den sammansatta litteraturens angelägenhet och tillgänglighet.

Kristoffer Leandoers essäistik på historisk och samtida, kontinental och inte minst fransk botten ger djup åt hans recensioner. Och verksamheten som översättare har lagt grunden till ett insatt och välgörande förhållningssätt till tolkningens, överföringens och de språkliga och kulturella skillnadernas problematik. Det i sin tur är en del av och ett uttryck för en allt större vakenhet inför och ett allt större mod när det gäller att turnera och adressera samtidens många kulturella, politiska, ideologiska och samhälleliga konflikter.

Om pristagaren

Kristoffer Leandoer är författare, översättare och litteraturkritiker, under senare år framför allt på Svenska Dagbladet. Som författare debuterade han 1987 med diktsamlingen Dykarklocka och har därefter publicerat en lång rad böcker i ett brett spektrum av genrer, senast Längta hem, längta bort om litteratur på flykt (2020) och diktsamlingen Upphörligheten (2021). Essäistiskt, i sina översättningar och introduktioner har han rört sig på kontinenten, framför allt i Frankrike.

Prisutdelning och en kväll i litteraturkritikens tecken!

Onsdag 23 november kl 18 på Rönnells antikvariat i Stockholm ägnas, förutom prisutdelning, åt ett längre samtal om litteraturkritiken där pristagaren Kristogger Leandoer, Madeleine Gustafsson, förra årets pristagare Björn Kohlström och prisjuryns ordförande Jörgen Gassilewski deltar. Kristoffer Leandoer har valt temat Vem skriver färdigt boken? och en essä av honom kring samma tema kommer att publiceras i Svenska Dagbladet i anslutning till prisutdelningen.

Välkomna! Begränsat antal platser! Först till kvarn gäller! Osa senast 20 november till anmalan@forfattarforbundet.se. Adressen är Rönnells antikvariat, Birger Jarlsgatan 32 i Stockholm. Evenemanget direktsänds på Författarförbundets facebookkonto.

Madeleine Gustafsson-priset

Madeleine Gustafsson-priset är på 50 000 kronor och delas ut för fjärde året i rad. Det tilldelas en svenskspråkig litteraturkritiker som varit verksam de under de senaste åren.

Sveriges Författarförbund instiftade priset 2019 för att stärka litteraturkritiken och uppmuntra skribenter som har en förmåga att belysa både nyare och äldre författarskap. Författarförbundet tror att kritiker som fokuserar på verket gynnar det svenska litteraturklimatet.

Jury för 2022 års pris har varit, ledamöter i styrelsen för Sveriges Författarförbund:Annelie Bränström-Öhman, Alva Dahl, Jörgen Gassilewski och Per Wirtén.

2022 års pris delas ut med värdefullt stöd av Bonnierförlagen, Karl Otto Bonnier och Borås Tidning.

Läs mer om tidigare års pristagare här.

Kontakt

Jörgen Gassilewski, vice ordförande Sveriges Författarförbund, 073–982 07 13
Susanne Steneros, ombud Sveriges Författarförbund, 08–545 132 24

Fotot av pristagaren är taget av Yuri Kim.

Intervju i Svenska Dagbladet

Med anledning av priset intervjuas Kristoffer Leandoer i Svenska Dagbladet 2 november. Läs intervjun här.