Vid en presskonferens kl 12.00 idag, fredag 24 april, offentliggjordes att 10 miljoner kronor har ställts till författarfondens förfogande för en extra utlysning av särskilda stipendier med syfte att lindra effekterna av intäktsbortfall orsakade av utbrottet av det nya coronaviruset.

Ansökningsperiod 24 april – 8 maj 2020

Bedömningen av ansökningarna kommer att göras huvudsakligen av de intäktsbortfall som redovisas i ansökan, och man behöver inte tidigare ha sökt eller erhållit stipendier från författarfonden för att komma ifråga för denna fördelning. Det är heller inget hinder att man har en ordinarie stipendieansökan insänd till författarfonden/dramatikerrådet, eller att man har ett pågående stipendium eller liknande under innevarande år.

De intäktsbortfall som åberopas stipendieansökan ska avse intäkter från litterär yrkesverksamhet eller från verksamhet som tydligt anknyter till den litterära och bildlitterära verksamheten (inbegripet dramatik/manus, kulturjournalistik).

Stipendierna kan sökas digitalt via författarfondens webbplats, www.svff.se. Där finns också mer information och vägledning för sökande.

Författarfonden föredrar ansökningar via webben, men det går att ladda ner ansökningsblankett från webbplatsen och skicka med vanlig post.