Konsten att delta ger en möjlighet för redan yrkesverksamma och etablerade kulturskapare att skapa nya kontaktytor och nätverk av kollegor med internationell kompetens. Flera studier lyfter fram att kultursektorn är starkt segregerad. Vi vet att utlandsfödda kulturskapare och journalister ofta blir förbisedda inom den etablerade kultursektorn. Det är något Konsten att delta vill försöka förändra.

Projektet är uppbyggt kring det personliga mötet, där bägge parter lär av varandra, men också kring större digitala träffar för branschinformation.

Konsten att delta finns där våra deltagare finns. De matchade kollegorna avgör själva hur och när de träffas. Välkommen att bli en del av projektet! Du anmäler dig på konstenattdelta.se