Författare arbetar vanligen på spekulation, vilket i realiteten innebär ett beroende av en fungerande upphovsrätt för att alls få betalt för arbetet. Fram tills att ett avtal tecknas står författaren ensam för hela risken med den stora satsning arbetet med ett manuskript utgör. Detta risktagande är av grundläggande betydelse för författarens möjlighet att verka som fri debattör och skapande konstnär. Men samtidigt är det en mycket utsatt situation. Utan rimlig försörjning samt möjlighet för författaren att överblicka användningarna av sitt verk, riskerar man att kraftigt kringskära tillgången till kvalitativ kultur.

Det är därför av största vikt att stärka författarnas och översättarnas ställning som avtalspart. Det behövs en balanserad avtalsmarknad.

Det brukar heta att ensam är stark, men inte inom upphovsrätten. Författare och förlag är inte jämspelta aktörer och blir den starke alltför stark och den svage alltför svag så urholkar man upphovsrättens själva grundfunktion: att stimulera nytt skapande.

Kollektiva lösningar är nödvändiga eftersom kollektiva förvaltningsorganisationer är förhandlingsstarka och erbjuder avtalslicenser.

En ny lag om kollektiv rättighetsförvaltning inom upphovsrättsområdet trädde i kraft den 1 januari 2017. Ett viktigt syfte med lagen, som bygger på ett EU-direktiv, är att insynen ska öka, i synnerhet för enskilda rättighetshavare. Det är positivt, transparens och öppenhet är alltid av godo.

Författarförbundet har hos Patent- och registreringsverket, som fått ökat ansvar för upphovsrättsfrågor, anmält sig som en organisation som utlöser avtalslicens, det vill säga vi representerar flertalet upphovspersoner inom allmänlitteraturen.

Författarförbundet är inte en kollektiv förvaltningsorganisation, men vi är en sådan organisation som hanterar viktiga delar av förvaltningen, vi är avtalspart och bistår med fördelning av inkasserade medel, och det betyder att vi ska tillämpa lagen i dessa avseenden.

Författarförbundet ingår egna avtalslicensavtal och avtal med avtalslicensverkan tillsammans med andra representativa organisationer, till exempel inom Bonus och Copyswede. Vår uppgift där är att bidra i förhandlingsarbetet, noga bevaka fördelningen av medel och se till att medlen når fram.

Att vi författare och översättare utgör ett enat kollektiv bidrar till att vi blir starkare i förhandlingar, vi får bättre betalt för vårt arbete och tillsammans hjälps vi åt att stärka upphovsrätten. Det är ett arbete som på lång sikt gynnar alla parter i litteraturens bräckliga kretslopp av förlag, författare, bibliotek, bokhandel och miljontals läsare.

gunnarkronikaliten

Gunnar Ardelius
Ordförande