Pressmeddelande från Klys 2022-02-10

KLYS, som utgör en samlad röst för landets kulturskapare, har tagit fram ett valprogram inför valet 2022 med våra viktigaste politiska prioriteringar efter pandemin. Programmet ”För ett starkt kulturliv på demokratisk grund” lanseras och presenteras tillsammans med representanter från några av KLYS fjorton medlemsorganisationer vid ett seminarium under det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur idag den 10 februari kl. 13.35-14.35. Till seminariet är tre kulturansvariga riksdagspolitiker inbjudna för att kommentera och diskutera förslagen.

Här tar du del av valprogrammet!

……………………………………………………………………………….
Klys – Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd – har fjorton medlemsorganisationer, varav Sveriges Författarförbund är en.