Aktuellt seminarium på Bok & Biblioteksmässan Digitala hjälpmedel, läsplattor och en-till-en-satsningar är resultat av ny teknik. Många elever läser digital text i skolan och på fritiden, andra gör det mer sällan. Vad händer med läsförmågan? Hur kan lärare, bibliotekarier och rektorer stödja didaktiska metoder i en utmanande våg av teknisk utveckling? Vilken roll spelar den…

Välkomna till bokmässan i Göteborg 25-28 september 2014! Författarförbundet finns i A-hallen och delar monter och scen med Författarcentrum. Montern: A 01:62 Litteraturscenen: A 01:60 Författarcentrum tillsammans med förbundets sektioner ansvarar för scenprogrammet.  Hela programmet medföljer Författaren nr 4-5/14. Mer information om scenprogrammet kommer i medlemsmail i början av september. Montermingel 25 sept. kl 18.00:…

   Välkommen till bokmässan i Göteborg 24-27 september 2015! Vi finns i A-hallen och delar monter och scen med Författarcentrum. Montern: A 01:62 Litteraturscenen: A 01:60, Författar- och översättarloungen: A 02:63   Författarcentrum tillsammans med Författarförbundets sektioner ansvarar för scenprogrammet. Hela programmet medföljer nummer 3 av tidskriften Författaren i början av september och kommer även…

Till er som kommer att vara på bokmässan i Göteborg: Människor som flyr krig och förföljelse möts i Europa av hårdare gränsbevakning.  Samtidigt är vi många som vill något annat. Vi säger ”Refugees welcome!”. Tillsammans står vi upp för ett medmänskligt Europa och välkomnar de som behöver skydd och hjälp. Författarförbundet och Författarcentrum kommer att…

På fredagen den 25 september koras Upphovsrättens hjälte 2015 Priset går till upphovspersoner eller andra som gjort viktiga insatser för upphovsrättens stärkande, och delas ut på Bokmässan i Göteborg på Litteraturscenen, monter A01:60, klockan 12:00. ALIS är en ideell förening som grundades 1995 av Svenska Journalistförbundet, Sveriges Dramatikerförbund, Sveriges Författarförbund och Sveriges Läromedelsförfattarförbund. ALIS bevakar…

Vem har ansvaret för romanen? Torsdag 22 september, 10.00–10.20 Lokal: F5 I år är det 250 år sedan riksdagen beslutade att införa tryckfrihet i Sverige. Men det som 1766 var ett demokratiskt och medborgarrättsligt genombrott riskerar idag att urholkas och förlora sin innebörd. De ord som i en fysisk bok skyddas av grundlagen saknar skydd…

Information och program till Bokmässan 2018 Program till Litteraturscenen Det har som vanligt varit ett stort intresse att medverka på scenen och Författarcentrum Öst har lagt ett program vi kan vara stolta och nöjda med. Här hittar du hela programmet. Ett tryckt programblad kommer också att medfölja Författarens septembernummer. Här kommer några programpunkter att ha…

Sveriges Författarförbund och Biblioteksrådet anordnar ett seminarium om biblioteken och demokratin. Folkbiblioteken ska vara en demokratisk motor i lokalsamhället. Läsning ska i sin tur värna yttrandefriheten. Fungerar det så? Hur rimmar ambitionerna om tillgänglighet med nedläggningar av bibliotek och filialer? Hur rättvist fördelade i landet är bemannade skolbibliotek? Grethe Rottböll, ordförande i Sveriges Författarförbund, Cecilia…