Uttalanden från Kinas ambassad skruvar upp angelägenhetsgraden ytterligare! Författarförbundet stödjer måndagens manifestation för yttrandefrihet och demokrati i Hongkong. Det är viktigt att alla i Sverige värnar om yttrandefriheten och att Sveriges regering markerar tydligt för Kinas ambassad att Kina bör respektera vår yttrandefrihet.

Uttalanden från Kinas ambassad skruvar upp angelägenhetsgraden ytterligare! Författarförbundet stödjer måndagens manifestation för yttrandefrihet och demokrati i Hongkong. Det är viktigt att alla i Sverige värnar om yttrandefriheten och att Sveriges regering markerar tydligt för Kinas ambassad att Kina bör respektera vår yttrandefrihet.