Förbundsstämman är högsta beslutande organ i Sveriges Författarförbund. Alla medlemmar har yttranderätt och rösträtt på stämman. Om man har ont om tid men ändå skulle vilja göra någonting för förbundet så kom på stämman! Den är vårt viktigaste organ. Det är där vi beslutar om vilka frågor vi ska arbeta med det kommande året. Beslut…