Har sakprosaförfattaren en roll att spela i den inte så offentliga debatten på sociala medier? Författarna Ola Larsmo och Henrik Brändén samtalar om sanning och konskekvens på nätet. Ola Larsmo har bemött historieförfalskning kring svenska politikers roll i upptakten kring andra världskriget och Henrik Brändéns facebookkonto användes av väldigt många som ville få saklig information…