Den demokratiska staden: Att utveckla det offentliga rummet är en bok om stockholmarnas rätt till stad och om behoven av att tänka och samtala om vad vi egentligen gör med den. Vid stadsplanering hörs medborgarnas röst knappt utan är det företags syn som styr.  I boken har Madeleine Hjort gått igenom reklamens inverkan på…