Kultur- och litteraturkritiken är avgörande för ett lands kulturella och litterära liv. Utan den kommer en intresserad och läsande allmänhet ofta överhuvudtaget inte i kontakt med en stor del av det kvalitativa utbudet och den kvalitativa utgivningen. Somliga menar att frånvaron av en vittfamnande, autonom och kvalitativ kulturkritik skulle innebära ett sådant grundskott mot den…