Manifestation för Ukraina onsdag 8 november klockan 12.30–13.00 på Fria Ukrainas plats, Gjörwellsgatan, Marieberg i Stockholm. (Buss 1, 56 och 91 stannar vid hållplatsen Fria Ukrainas plats.) Samling sker klockan 12.15 och manifestationen startar klockan 12.30. Den inleds av en sångare klockan 12.30 och med Katarina Berggren, Kommunal, som moderator. Talen börjar klockan 12.30. Talarordning:…