Kan det vara sant?! Välkommen till ett seminarium om sakprosans ställning i skolan. Om sakprosa och gestaltning; om att skriva och läsa. Hur gestaltar man det svåra: kriget, människors flykt, raspolitik och folkmord? Det som inte får hända. Hur gör man det begripligt för elever i ett klassrum i ett demokratiskt samhälle? Sakprosan är en…