En mötesplats för barnboksskapare av barnboksskapare där vi träffas runt ett tema som vi vänder och vrider på, ställer oss frågor kring, testar tankar om. Ja, funderar ihop, helt enkelt. Nästa hörna handlar om att hålla fast i ett projekt, att inte ge upp. Att skapa en bok tar ofta många år. Inte sällan kommer…