• Datum:
  • Plats: Författarförbundet, Stockholm

Har du undrat hur bedömningen av stipendieansökningar går till eller har du andra frågor om stipendiefördelningar? Nu kan du få svar på dina frågor.

Jörgen Gassilewski från förbundsstyrelsen och ledamot i författarfondens styrelse är värd för mötet.
Jesper Söderström från Sveriges författarfond informerar om arbetsstipendier och andra stipendier som fonden beslutar om.
Katarina Trodden, ledamot i Författarnas kopieringsnämnd, informerar om kopieringsstipendierna. Förra året utdelades cirka 18 miljoner i kopieringsstipendier. Stipendiet vänder sig till dem som har verk som kan ha kopierats i undervisningsverksamhet inom skolan. Katarina Trodden berättar om hur nämnden bedömer ansökningarna och hur arbetet går till med att fördela stipendierna.
Vi får också besök av Kulturrådet som informerar om sina bidrag.

Kom och få svar på dina frågor under stipendieperioderna som inleds snart:
Ansökningsperioden för Författarfondens arbetsstipendier är från den 20 augusti till den 20 september.
Ansökningsperioden för stipendier ur Författarnas kopieringsfond är från den 1 september till den 1 oktober. Ansökningsformulär hittar du på respektive organisations hemsida i samband med att ansökningsperioden öppnar.

Anmälan: annie.norin@forfattarforbundet.se

Vi bjuder på fika.