• Datum:
  • Plats: Författarnas och översättarnas hus, Stockholm

Idag samarbetar upphovspersoner i allt högre utsträckning och skapar verk tillsammans. Svenska Tecknares och Författarförbundets jurister bjuder därför in våra medlemmar från respektive förbund till en utbildningseftermiddag den 17 oktober 2019. Eftermiddagen börjar med två timmar föreläsning om upphovsrätt och avtal och avslutas med mingel.

Syftet med eftermiddagen är att gå igenom upphovsrätt, avtalen på förlagsmarknaden samt titta på likheter och olikheter för författare och illustratörer. Hur kan man samarbeta som illustratör och författare, vad bör man tänka på? Vem har rätt till vad i det resultat som skapats gemensamt? Vart är marknaden på väg?

Kursen är gratis för medlemmar och vi bjuder på fika och mingel.

Som medlem i Sveriges Författarförbund senast 13 oktober anmäler du dig hos: ludvig.berggren@forfattarforbundet.se